kurzy > plávania a potápania - Diving international

ACCREDITED TRAINING
AND CERTIFICATION AGENCY

Tel: 00421 908 550099
info@divinginternational.eu

kurzy > plávania a potápania - Diving international

tel.: 00421 908 550099, info@divinginternational.eu

kurzy > plávania a potápania


Snorkeling diving

Základný kurz šnorchlovania je vstupom do nádychového potápania Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa chcu správne naučiť potápať s plutvámi ,šnorchlom a potápačskou maskou

Pri praktickom výcvik v bazéne bude Vašou oporou inštruktor. Začneme úplne od základov: správny spôsob a technika plávania s plutvami, zanorenie sa tzv. Duck Dive, plávanie pod vodou. Počas štyroch bazénových lekcií budete mať dostatok času na to, aby ste si zvykli na svet pod vodou, cítili sa tu príjemne a zažili ste pri tom veľa zábavy. Naučíme Vás ako sa pripraviť na ponor a ako správne dýchať pred ponorom a po vynorení za použitia šnorchla, ako správne šnorchlovat v mori, prúdoch na koralových stenách

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 8 rokov
 • plavecká spôsobilosť

DOBA TRVANIA

 • 1. teoretická lekcia
 • 4. bazénové lekcie

CENA: 100 EUR

Zahŕňa

 • vstupné na bazén, školné,
 • zapožičanie kompletného ABC výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta RSI

MERMAID

Máš rád/a vodu? Chcel/a by si aspoň nachvíľu zmiznúť pod vodnou hladinou a premeniť sa na morskú pannu? Plávať do neznáma , zahrať sa s ostatnými morskými pannami , oddýchnuť si medzi morskými riasami?

V našich kurzoch ťa naučíme základy ovládania plutvy, na hladine aj pod hladinou, správne dýchanie, otočky, plávanie na bruchu aj na chrbte, pozdravy morských víl pod hladinou vody. Neskôr ťa naučíme plávať do špirály, robiť kotúle, preplávať podvodnými prekážkami, vyskúšaš si zbierať poklady zo dna bazénu a veľa ďalších zručností.

Čas si spestríme aj spoločnými hrami morských víl. Súčasťou hodiny je plávanie v kostýme morskej pani aj voľné plávanie a čas na fotenie na konci kurzu/oslavy.

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 8 rokov
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
Kto by sa nechcel stať aspoň na hodinu morskou vílou alebo morským princom! Na to, aby ste sa k nám mohli pridať, je dôležité, aby mali malé "Ariely" zvládnutý samostatný pobyt v bazéne - bez problémov sa udržať v hlbokej vode, vedieť sa ponoriť, udržať sa na vode v polohe na chrbte).

DOBA TRVANIA

 • 10 h výučby na bazene

CENA: 100 EUR

Zahŕňa

 • vstupné na bazén, školné, potápanie na mori
 • zapožičanie kostýmu morskej panny a ďalších pomôcok
 • diplom a certifikačná karta RSI mermaid
 • fotografie z kurzu

OPEN FREE DIVER

Základný kurz potápania na nádych je prvým kvalifikačným stupňom nádychového potápania Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia platný potápačský certifikát medzinárodnej asociácie RSI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete, otvára im dvere potápačských základní ,ako skúseným freeda potápačom na nádych

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy volneho potápania sa do max. hĺbky 30 m. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné zručnosti nádychového potápania a oboznámia sa s pravidlami bezpečnosti. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre skúsených potápačov.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri nádychovom potápaní. Pomernú časť kurzu tvorí fyziológia voľného potápania. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností sa precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik záchranných techník a riešenie krízových situácií.

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 18 rokov
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

DOBA TRVANIA

 • 6 teoretických lekcií
 • 6 bazénových lekcií

CENA: 200 EUR

Zahŕňa

 • vstupné na bazén, školné,potápanie na mori
 • zapožičanie kompletného potápačského výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta RSI