kurzy > prístrojového potápania - Diving international

ACCREDITED TRAINING
AND CERTIFICATION AGENCY

Tel: 00421 908 550099
info@divinginternational.eu

kurzy > prístrojového potápania - Diving international

tel.: 00421 908 550099, info@divinginternational.eu

kurzy > prístrojového potápania


OPEN WATER DIVER

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia platný potápačský certifikát medzinárodnej asociácie RSI, ktorý ich oprávňuje potápať sa na celom svete, otvára im dvere potápačských základní a umožní požičať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania sa do max. hĺbky 18m. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania sa. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní sa, o optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností sa precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik záchranných techník a riešenie krízových situácií.

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 15, alebo10 rokov pre juniorskú kvalifikáciu (súhlas zákonného zástupcu)
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

DOBA TRVANIA

 • 6 teoretických lekcií
 • 5 bazénových lekcií
 • 5 ponorov na otvorenej vode

Cena: 390 EUR

Zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • vstupné na bazén, školné,potápanie na mori
 • zapožičanie kompletného potápačského výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta

ADWANCED OPEN WATER DIVER

Potápač, ktorý získal dostatočné množstvo znalostí a skúseností vycvičený k bezpečnému potápaniu do hĺbky 40 metrov. Kurz sa skladá z 5-ponorov, teoretickej časti a skúšky. Táto kvalifikácia sa môže získať po absolvovaní 4-kurzov speciality s odpovedajúcim množstvom ponorov v otvorenej vode.

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 18 rokov
 • minimálne 25 ponorov od OWD
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

DOBA TRVANIA

 • 6 teoretických lekcií
 • 2 bazénové lekcie
 • 2 otvorena voda

Cena: 250 EUR

Zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • vstupné na bazén, školné,potápanie na mori
 • zapožičanie kompletného potápačského výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta

RESCUE DIVER

Potápač, ktorý mimo to, že ovláda poskytnutie prvej pomoci, vie rozpoznať a predísť stresovým situáciám, v ktorých sa môže ocitnúť neskúsený potápač. Rozpoznanie stresu a ostatných potencionálnych potápačských nehôd a poskytnutie prvej pomoci pod vodou a na hladine, sú vedomosti získané v tomto kurze. Kurz sa skladá z 10-teoretických lekcií a zo 4-lekcií vo vode. Tento kurz je povinný pre Vedúcich potápania /DIVEMASTRA/.

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 15 rokov
 • minimálne 25 ponorov od OWD
 • plavecká spôsobilosť
 • vyhlásenie o zdravotnom stave

DOBA TRVANIA

 • 10 teoretických lekcií
 • 4 praktické lekcie

Cena: 300 EUR

Zahŕňa:

 • plnenie fliaš vzduchom
 • vstupné na bazén, školné,potápanie na mori
 • zapožičanie kompletného potápačského výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta

SPECIALITY DIVER RSI

Program pre potápačské špeciality umožňuje rozširovanie potápačských znalostí a zručností výberom jednej, alebo viac špecialít z programu, ktorý Vám ponúka RSI ponúka tieto špeciality:
 • hĺbkové potápanie
 • orientácia a navigácia
 • basic nitrox
 • adwanced nitrox
 • vrakové potápanie
 • potápanie so žralokmi
 • potápanie pod ľadom
 • potápanie s celo tvárovou maskou
 • potápanie v suchom obleku
 • potápanie s rebraitherom
 • fotografovanie
 • potápanie s E.U.B.A

PODMIENKY ÚČASTI

 • vek min 15, alebo12 rokov pre juniorskú kvalifikáciu (súhlas zákonného zástupcu)
 • vyhlásenie o zdravotnom stave
 • kurz OWD

DOBA TRVANIA

 • 4 teoretickýc lekcií
 • Prakticke od specializacie
 • plnenie fliaš vzduchom
 • vstupné na bazén, školné,potápanie na mori
 • zapožičanie kompletného potápačského výstroja,
 • registrácia v medzinárodnej asociácii RSI
 • diplom a certifikačná karta
 • kniha špecilaizácii
 • fotodokumentáciu z vášho kurzu na CD

Cena: jedna špecializácia: 50 EUR