office > obnova licencií - Diving international

ACCREDITED TRAINING
AND CERTIFICATION AGENCY

Tel: 00421 908 550099
info@divinginternational.eu

office > obnova licencií - Diving international

tel.: 00421 908 550099, info@divinginternational.eu

office > obnova licenciíObnovu licencie je potrebné vykonať pred uplynutím doby expirácie uvedenej na preukaze.
Obnova licencie pred dobou expiracie je spoplatnená sumou 30,-Eur.
Obnova licencie po uplynutí doby expirácie uvedenej na preukaze je spoplatnená sumou 100,-Eur.

Kontrolný obrázok