office > poistenie potápačov - Diving international

ACCREDITED TRAINING
AND CERTIFICATION AGENCY

Tel: 00421 908 550099
info@divinginternational.eu

office > poistenie potápačov - Diving international

tel.: 00421 908 550099, info@divinginternational.eu

office > poistenie potápačov
DAN Europe je nezisková organizácia poskytujúca najrozšírenejšie poistenie špeciálne pre potápačov na svete. Združuje niekoľko geograficky pôsobiacich organizácií DAN. Realizuje aj prieskum zameraný na väčšiu bezpečnosť v potápaní.

Poistenie DAN sa dojednáva vždy na jeden rok odo dňa uzatvorenia poistenia. Poistenie je založené na princípe členstva v DAN Europe, kedy súčasne so vznikom členstva ste poistení na jeden rok, po uplynutí uvedenej doby máte možnosť buď členstvo predĺžiť, alebo automaticky zanikne posledným dňom trvania členstva bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

Ďalšou nespornou výhodou potápačského poistenia DAN je jeho prestíž - je platné a známé po celom svete a je akceptované záchrannými či zdravotnými subjektami.

Prečo sa poistiť v poisťovni DAN:

  • celosvetová pôsobnosť a prestíž
  • poistenie pokrývajúce všetky druhy potápanie vrátane technického
  • odborná on-line pomoc: 24hodin / 7dní v týždni
  • zabezpečenie potrebných zdravotných úkonov (dekompresnej komory atď) a transportu
  • poskytovanie podpory a financií v prípadoch, ktoré ostatné poisťovne neriešia
  • zdarma periodikum Divert alert v češtine s problematikou bezpečnosti pri potápaní

Poistenie vykonáte on line na www.daneurope.org